כללי
גולש יקר, אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן בקפידה לפני גלישה ושימוש באתר זה מטרתם, להבהיר לך את תנאי השימוש
והמדיניות הנהוגה באתר לרבות תיאור אופן השימוש של מפעילי האתר במידע, איסופו ושימושיו.
בעצם הגלישה באתר, או השימוש בו, הגולש מאשר שקרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והוא מסכים להם, ללא תנאי או סייג, ומובהר כי אלו יחולו עליו ויחייבו אותו.
אם הגולש אינו מסכים עם תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, אזי הוא אינו רשאי לגלוש או לעשות שימוש באתר.
האמור בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
האתר, וכל מה שנכלל בו ומוצג בו, מוצעים לשימוש הגולשים AS IS, ללא כל אחריות, מפורשת ומשתמעת, מכל סוג שהוא, של מפעילי האתר.
הצוות שמפעיל את האתר עושה מאמץ רב להבטיח שכל התכנים המוצגים בו יהיו איכותיים ומדויקים,
אבל למרות זאת ייתכן מצב שבו נפלה טעות או נוצר חוסר דיוק.
יש להבהיר כי אין אפשרות להתאים את התכנים באתר ואת האתר בכללותו לצרכים הספציפיים של כל אחד ואחת, ולכן לא תהיינה לגולשים (או למי שמטעמם) כל טענות או תביעות כלפי המפעילים של האתר, בגין התכנים שמוצגים בו, נכונותם, היותם מדויקים, התאמתם לציפיות או היותם לא מלאים.
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכך שמפעילי האתר לא מתחייבים כי הוא נקי משגיאות, פגמים ורכיבים מזיקים לרבות וירוסים.
מפעילי האתר אינם אחראים להפרת זכויות צד שלישי כלשהו ואינם מתחייבים לכך שהאתר יתנהל בבטחה ויהיה חסין ביחס לטעויות, להפרעות מכל סוג ולגישה לא מורשית.

 

השימוש באתר
הגולש רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים להלן.
אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר.
הגולש אינו רשאי להשתמש באתר למטרות מסחריות, אלא אם ניתן אישור מפורש בכתב או במייל על יד מפעילי האתר.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots וכדומה,
לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר.
בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר.
אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר,
אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובו או מחסירים מהאתר תכנים או אינפורמציה.
אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
יודגש כי מפעילי האתר, מי מטעמם והאתר עצמו, אינם נושאים בכל אחריות שהיא על נזקים שייגרמו עקב קישור לתכנים, או בשל כל פרסום תכנים בכל דרך שהיא.
כמו כן לא יישאו האתר ומפעיליו בכל אחריות על המוצרים והשירותים שמוצגים דרך קישורים (בהתאם להגדרה להלן), ובהתאם הם אינם צד בכל התקשרות שהיא עם שירות ו/או מוצר כאמור, לרבות בכל הנוגע למכירתם, רכישתם, אספקתם או הצעתם לגולשים.
האחריות הבלעדית והמלאה לכל קישור, פרסום או הצגה של תכנים שנעשו על-ידך הינה עליך בלבד,
ובזאת אתה מתחייב על שיפוי האיגוד בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מכך.

 

קישורים והפניות באתר
באתר עשויים להופיע הפניות ו/או קישורים אל אתרים אחרים, מקורות מידע, ארגונים, חברות וגופים מסוגים שונים (להלן "קישורים").
יודגש כי להסיק מהכללתו של קישור באתר לגבי התוכן באתר אליו מפנה הקישור, ובפרט לא לגבי היותו מלא, עדכני או מהימן.
הסרת קישור שהופיע באתר ו/או הוספת קישור חדש תיעשה אך ורק לפי שיקול הדעת המוחלט של מפעילי האתר.
מומלץ בזאת לקרוא בתשומת לב את כל תנאי השימוש בקישורים ואת מדיניות הפרטיות לגביהם.
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכך שלאתר, למפעיליו ולכל מי מטעמם אין כל אחריות בגין כל נזק,
ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה משימוש באתר, הסתמכות על מידע שמופיע בו,
רכישת מוצרים ו/או שירותים באתרים שאליהם מובילים קישורים באתר, הצעה לרכישה של מוצרים ו/או שירותים,
שימוש בתכנים שמפורסמים באתר על-ידי צד שלישי ושימוש במידע שמפורסם באתר על-ידי צד שלישי – נזק לך או לרכוש.

 

הודעות ודיוור
גולש אשר מאשר קבלת דיוורים ו/או ניוזלטר ייחשב כמי שהביע עניין בקבלת עדכונים,
הודעות ודברי פרסום (להלן: "התוכן") – הן מטעם האתר והן מטעם מפרסים אחרים בו.
התוכן יימסר בדיוור ישיר – לרבות דוא"ל, SMS, מערכות חיוג אוטומטיות, MMS, ו/או דרכי תקשורת נוספות, עכשוויות או עתידיות.
הגולש מאשר כי הוא מודע לכך שכלל הפרטים אשר הוא מוסר ישמשו את מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, לרבות מפרסמים באתר, לצרכי דיוור התוכן אליו.
לגולש תהא נתונה בכל עת אפשרות להסיר עצמו מרשימת הדיוור, מכל סיבה שברצונו,
כמפורט על גבי כל הודעת דיוור או ע"י שליחת מייל לכתובת תחת הכותרת "בקשת הסרה מרשימת דיוור" ובתוכן ההודעה לציין את פרטי ההתקשרות (מייל + שם פרטי ומשפחה) שנמסרו במסגרת ההרשמה לשירות הדיוור.
לחילופין יכול הגולש למחוק את עצמו בלחיצה על כפתור "הסר" הנמצא בכל דיוור.
יובהר כי היעדר המילה "פרסומת" ו/או "פרסומות" מכותרות הדיוורים באמצעי התקשורת
השונים לא תהווה עילה לתביעה במסגרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008.
לגולש לא תהא כל טענה כלפי האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם ו/או מפרסמים אחרים באתר, בקשר לקבלת דיוורים כאמור.
האתר ו/או מפעיליו אינם אחראיים ביחס למשלוח דיוורים על ידי מפרסמים אחרים ולא יישאו באחריות נזיקית העלולה להיגרם מפעולה זו.
הגולש אינו מחויב למסור פרטים כלשהם לאתר ו/או מפעיליו ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון הגולש ואחריותו הבלעדית.

 

מאגר מידע
במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם מלא, כתובת ודוא"ל.
הגולש מצהיר כי ידוע לו כי עם הקלדת פרטיו כאמור,
הוא נותן את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א – 1981 אשר מטרתו דיוור ישיר ומסירה לצדדים שלישיים.
יובהר כי לא חלה על הגולש שום חובה למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו.

 

חוק הגנת הפרטיות
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי, בעצמו או על ידי בא-כוחו המורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר מידע.
אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן,
רשאי לפנות לבעל מאגר המידע להלן  בבקשה לתיקון המידע או למוחקו.

 

עוגיות –  Cookies
האתר עושה שימוש ב"עוגיות (Cookies) לשם פעילותו,
לרבות לצורך איסוף המידע לגבי השימוש של הגולשים באתר, בדיקת זהות משתמשים בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ולשם פעילות אבטחת מידע.
עוגיות הינן קבצי טקסט אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על כונן קשיח של המחשב בו הגולש משתמש.
העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה את הגולש באופן אישי אולם הינם כוללות מידע ובו נתונים על פעילותו באתר.
הגולש רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש, לסרב לשמור עוגיות אלו.
האתר משתמש בעוגיות גם בכדי לייצר רשימות רימרקטינג.

 

אחריות
א. בשום נסיבות לא תחול על חברת המרכז לעין יבשה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר,
שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר,
בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת,
אפילו אם נודע לחברת  המרכז לעין יבשה ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
ב. חברת  המרכז לעין יבשה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה,
שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
ג. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה לך כל טענה,
תביעה ו/או דרישה כלפי חברת  המרכז לעין יבשה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
ד. אחריות אינה חלה על:
נזקים שנגרמו ע”י שימוש לא נכון במוצר.
שברים, שריטות, סדקים וכל נזק חיצוני אחר.

 

תנאים נוספים
א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של האתר.
חברת המרכז לעין יבשה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.
למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
ב. חברת המרכז לעין יבשה יהא רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים.
ג. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר מחברת המרכז לעין יבשה לנהל את האתר כתקנו,
לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא חברת המרכז לעין יבשה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.
בסעיף זה “כוח עליון” משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
ד. המרכז לעין יבשה שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

 

אופן ביצוע הזמנה
א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך.
לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
ב. רק לאחר שחברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויחלו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” או יצרניהם או מפיציהם.
ג. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.
סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידנו.
ד. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך.
במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.

 

אמצעי התשלום
א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין או בביט.
את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
ב. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

 

מועד אספקה
א. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 14 יום (להלן:” מועדי האספקה”).
חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים.
יחד עם זאת, חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.
ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו,
ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים,
ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות,
רשאי האתר מטעמה של חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
ג. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים.
מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.
יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע”י חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
ד. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת
המשלוחים מטעם חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” ובכפוף לרשימת הישובים שבהן מתבצעת שליחות עד הבית.
במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” לבצע משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים,
יובהר העניין ללקוח ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.
יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” הפוסקת הבלעדית.

 

תשלומים
א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
ב. חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת.
המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

 

ביטול עסקה
א. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית.
וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני (ראה דף צור קשר).
לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך.
לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח).
בגלל אופי המוצר, אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש,
באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה – המוצר לא יזוכה ויוחזר ללקוח על חשבונו בתוספת דמי טיפול.
ב. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה.
במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר.
לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.
הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

הגבלת גיל
הרכישה באתר מותרת לאנשים בגיל 16 שנים ומעלה בלבד.

אחריות
א. בשום נסיבות לא תחול על חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף,
דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר,
שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר,
בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת,
אפילו אם נודע לחברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
ב. חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה,
שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
ג. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה לך כל טענה,
תביעה ו/או דרישה כלפי חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
ד. אחריות אינה חלה על:
נזקים שנגרמו ע”י שימוש לא נכון במוצר.
שברים, שריטות, סדקים וכל נזק חיצוני אחר.

 

תנאים נוספים
א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ”.
חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.
למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
ב. חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” תהא רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים.
ג. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר מחברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” לנהל את האתר כתקנו,
לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.
בסעיף זה “כוח עליון” משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
ד. חברת “ג.י.מ נ.מ.ר שירותי רפואה בע"מ” שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

 

שימוש במידע
במהלך שימוש הגולש באתר ייאסף מידע אודות הגולש, הרגלי גלישתו באתר,
פרסומות ותחומי עניין של הגולש, עמודי תוכן בהם צפה וכו', בעצם גלישתו באתר הגולש מאשר הסכמתו לאיסוף המידע ע"י מפעילי האתר בכפוף לתקנון.
אתר מתחייב לנהוג במידע שנאסף אודות גולשיו בהתאם למגבלות כל הדין.

 

שינויים בתקנון האתר ומדיניות פרטיות
מפעילי האתר רשאים לערוך ו/או לשנות את תקנון האתר
ומדיניות הפרטיות בכל עת וללא צורך בהודעה מראש על ביצוע שינוים ו/או עדכונים כאמור.

 

סודיות וקנין רוחני
בכפוף לתנאים המפורטים לעיל בנושא פרטיות ולהוראות כל דין, כל חומר / מידע שיעביר אלינו גולש, או יפרסם באתר, לרבות, בין השאר, תגובות, הערות, הצעות וכדומה (להלן: "חומרים / מידע") הם בבחינת מידע לא קנייני ולא סודי וכך ננהג בהם.
האתר רשאי להשתמש בחומרים / מידע, לכל מטרה, לרבות, בין השאר, לצורך העתקתם, גילוים, העברתם, פרסומם וכו.
מלוא הקניין הרוחני וכלל זכויות היוצרים באתר, בכל השירותים שמוצעים בו ובכל התכנים שנכללים בהם (פרט לתוכן שמפורסם בידי הגולשים), הינם של מפעילי האתר או לחילופין שייכים לצד שלישי אשר התיר למפעילי האתר לעשות בהם שימוש.
חל איסור מוחלט להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לעבד, לשנות, ליצור נגזרות שונות, להשכיר או למכור כל חלק מהנ"ל.
האיסור חל על כל גולש, כולל באמצעות או בשיתופו של צד שלישי כלשהו, ולגבי כל אמצעי או דרך פעולה, ללא קבלה של הסכמה מראש, בכתב, מטעם מפעילי האתר ובעלי זכויות נוספים, בהתאם לעניין.
איסור זה תקף גם ביחס לעריכה, תרגום או עיבוד שבוצעו בידי מפעילי האתר לתוכן שהוזן על-ידי גולש באתר או נמסר על-ידו.

 

העדר אחריות
כל שימוש של גולש באתר מתבצע באחריותו המלאה בלבד.
האתר ומפעיליו אינם אחראים במידה וייגרם נזק מסוג כלשהו, לרבות ומבלי לגרוע נזק ישיר,
נזק אגבי, נזק תוצאתי, עונשים, אובדן רווחים, פגיעה בהתנהלות העסקית או אובדן מידע אשר נובעים מהשימוש באתר, מחוסר יכולת להשתמש בו, מגישה אליו או מהיעדר גישה לאתר.
הגבלת האחריות הזו תקפה גם לגבי כל נזק לציוד המחשוב של הגולש וכל הידבקות בווירוס אשר עלולה לחבל בציוד זה.
יובהר כי מפעילי האתר אינם ערבים ואינם מתחייבים לכך שכל קובץ אשר זמין להורדה מהאתר,
מכל סוג שהוא, יהיה נקי מסוסים טרויאנים, תולעים, וירוסים או כל קוד אחר בעל תכונות הרסניות ומזיקות.
אין לאתר שום אחריות ביחס לתכנים אשר מוצגים בו.
אי הנשיאה באחריות הינה בתוקף, לרבות ומבלי לגרוע, לגבי כתבות, מאמרים, תמונות, עצות,
הנחיות ו/או מידע בכל פורמט אחר המוצג לגולשים ועומד לרשותם, כיום או בעתיד,
ובין אם התוכן הינו בבעלות האתר ומפעיליו ובין אם בבעלותו של צד שלישי,
הגולש אחראי בלעדי על שימוש בתכני האתר ולא יוכל לבוא בשום טענה / דרישה כלפיי בעלי האתר או מפעיליו.
האתר ומפעיליו אינם אחראים, בשום דרך שהיא, במפורש או במשתמע,
על התכנים באתר ועל הפעולות שהגישה אליהן אפשרית על סמך הגישה לאתר,
לגבי שירותים שניתן להגיע אליהם באמצעות הגישה לאתר זה, לרבות ובין השאר אחריות על איכות,
התאמה למטרות מסוימות, אי הפרה ו/או נזקים שעלולים להיגרם עקב פגמים או תקלות בתוכנה אשר מפעילה אתר זה.
האחריות לגבי תוכן מודעות שמפורסמות באתר, לרבות פרטי מידע וזכויות, חלה על המפרסמים בלבד.
האתר אינו נושא באחריות לגבי תוכן פרסומים באתר ומהימנותם, ולרבות כל שירות ו/או מוצר שמוצע למשתמשים בהקשר לתכנים אלה.
עצם פרסום מידע מסחרי לא מהווה כל המלצה או עידוד לרכישת מוצרים ו/או שירותים שמוצעים לרכישה דרך קישורים באתר.
הגולש פוטר בזאת את האתר, את מפעיליו וכל מי מטעמים, מכל אחריות בגין שימוש במידע אשר מפורסם כתוכן, ומצהיר בזאת כי הוא הוא יודע שהמידע לא נבחן, וכי האתר, מפעיליו וכל מי מטעמם לא נושאים באחריות לגביו.

 

שיפוי
הגולש ישפה ויפצה את האתר,  עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק,
הפסד, או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט –
עקב הפרת תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו ו/או כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
אשר תועלה על ידי צד ג' ביחס לתכנים/מידע אשר מסר הגולש לפרסום בעת שהותו באתר.

 

דין וסמכות שיפוט
על תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל
ולבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתנאים והוראות אלו.